Tarieven

Kennismakingsgesprekgratis
Didactisch onderzoek€ 75,-per uur
Opstellen handelingsplan€ 75,-per uur per vak
Remedial Teaching€ 50,-per sessie van 60 minuten exclusief verslaglegging
Externe adviezen€ 75,-per uur