Remedial teachers helpen kinderen met leerproblemen. Het zijn meestal leerkrachten met ruime onderwijservaring. Daarnaast volgden zij een speciale opleiding voor het begeleiden van kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen.

Mijn praktijk richt zich op leerproblemen van kinderen uit het basisonderwijs. Het kan gaan om problemen met taal (grammatica, woordenschat), spelling, werkwoordspelling, (begrijpend) lezen en/of rekenen. Maar ook uitdagingen op het gebied van 'werkhouding' komen zonodig aan bod. Vaak gaat het om een combinatie.