Knap Wijs
Welkom op de website van Knap Wijs, praktijk voor Remedial Teaching
Rekenen
Taal
Spelling
Lezen
Studievaardigheden
CD-roms
Spelling
Onveranderlijke woorden
http://www.beterspellen.nl
http://wp.digischool.nl/taal/bovenbouw/spelling/spellingscategorieen/
http://wp.digischool.nl/taal/middenbouw/spelling/spelling/
http://www.jufmelis.nl/spelling/
http://www.taallessenonline.nl/
http://wp.digischool.nl/taal/bovenbouw/spelling/spellingscategorieen/
http://www.cambiumned.nl/oefeningenspelling.htm
http://www.taal-oefenen.nl/nu-oefenen
http://meesterlijk.yurls.net/nl/page/665526#an_box_1707411
 
Werkwoordspelling
http://wp.digischool.nl/taal/bovenbouw/spelling/werkwoordspelling/
http://wp.digischool.nl/taal/middenbouw/spelling/werkwoordspelling/
http://www.leestrainer.nl/Leerlijn%20werkwoorden/index.htm
http://www.jufmelis.nl/werkwoordspelling/
http://www.onlineklas.nl/
http://home.planet.nl/~leend748/hsl1.html
http://www.spellingjuf.nl/
http://www.taal-oefenen.nl/nu-oefenen
http://meesterlijk.yurls.net/nl/page/665526#an_box_1707411
 
Cito oefenen
http://vrieskehonkgroep78.yurls.net/nl/page/684555#an_box_1816193