Knap Wijs, praktijk voor Remedial Teaching

Wat is Remedial Teaching?

Remedial teachers helpen kinderen met leerproblemen. Het zijn meestal leerkrachten met ruime onderwijservaring. Daarnaast volgden zij een speciale opleiding voor het begeleiden van kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen.

Mijn praktijk richt zich op leerproblemen van kinderen uit het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Het kan gaan om problemen met taal (grammatica, woordenschat), spelling, werkwoordspelling, (begrijpend) lezen en/of rekenen. Maar ook uitdagingen op het gebied van 'werkhouding' komen zo nodig aan bod. Vaak gaat het om een combinatie.