Knap Wijs, praktijk voor Remedial Teaching

Remedial teachers helpen kinderen met leerproblemen. Het zijn meestal leerkrachten met ruime onderwijservaring. Daarnaast volgden zij een speciale opleiding voor het begeleiden van kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen.

Mijn praktijk richt zich op leerproblemen van kinderen uit het basisonderwijs. Het kan gaan om problemen met taal (grammatica, woordenschat), spelling, werkwoordspelling, (begrijpend) lezen en/of rekenen. Maar ook uitdagingen op het gebied van 'werkhouding' komen zonodig aan bod. Vaak gaat het om een combinatie.